! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny nebude v pondělí 1. března a v pátek 5. března 2021 výuka on-line. Děti budou mít pouze zadány úkoly v Teams.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Od pondělí 1. března 2021 jsou základní školy uzavřeny (zatím do 21.3.2021). Všechny děti se budou vzdělávat distančně.

Od pondělí 1. března 2021 jsou  uzavřeny také mateřské školy (zatím do 21.3.2021).

O Š E T Ř O V N É

Informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRO DISTANČNÍ VÝUKU

             
  1. Pravidla hodnocení 

  2. Pravidla chování

ROZVRH HODIN OD 4.LEDNA 2021

D Ů L E Ž I T É - Z M Ě N A !

Vážení rodiče.

Od 4. ledna 2021 budou všechny děti, které se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášené na obědy i svačinky.
Kdo nebude mít zájem, musí se odhlásit!

Odhlašujte děti prosím den předem na telefonním čísle: 596 422 011 nebo na emailové adrese: jidelnastonava@volny.cz
V lednu budou strávníkům přiděleny kódy, přes které je budete odhlašovat.

Ve Stonavě 14. prosince 2020                                                                                     Milada Heimerová, ŘŠ

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Přivítali jsme patnáct nových prvňáčků, podívejte se jak jim to slušelo.
 

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.

 


 

   Rodiče a škola Stonava, z.s.
   Stonava 825
   IČ 06481191
    ras.stonava@email.cz

    fb: RaŠ Stonava

    608 756 706

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“

Oznámení o rekonstrukci budovy ZŠ 1. stupně na Hořanech zde

Kontakt

ZŠ a MŠ Stonava Stonava Dolany 825
73534
596 422 129
792 279 599
skola@stonava.cz