INFORMACE O PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V Ý U K A   O D   4 . L E D N A   2 0 2 1

Vážení rodiče,
od 4. ledna 2021 budou chodit do školy jen žáci 1. a 2. třídy.  Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem - více zde.

D Ů L E Ž I T É - Z M Ě N A !

Vážení rodiče.

Od 4. ledna 2021 budou všechny děti, které se stravují ve školní jídelně, automaticky přihlášené na obědy i svačinky.
Kdo nebude mít zájem, musí se odhlásit!

Odhlašujte děti prosím den předem na telefonním čísle: 596 422 011 nebo na emailové adrese: jidelnastonava@volny.cz
V lednu budou strávníkům přiděleny kódy, přes které je budete odhlašovat.

Ve Stonavě 14. prosince 2020                                                                                     Milada Heimerová, ŘŠ

I N F O R M A C E   P R O   R O D I Č E - O Š E T Ř O V N É

Formulář (on-line) Žádost o ošetřovné při péči o dítě … naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Údaje pro vyplnění:

Název: ZŠ a MŠ Stonava
Adresa: Stonava 825, PSČ 735 34
IČ: 64628531
Důvod uzavření: karanténa

Uvádí se adresa subjektu podle IČ.                                                                                 Milada Heimerová,ŘŠ

R O Z V R H   H O D I N - T Ý D E N   14. 12. - 18. 12. 2020

 R O Z V R H   H O D I N - T Ý D E N   7.12. - 11.12.2020

R O Z V R H   H O D I N  -  T Ý D E N   30. 11. – 4. 12. 2020

U P O Z O R N Ě N Í

Od zítřka 10. září 2020 platí nařízení používat roušky uvnitř všech budov, tzn. i ve škole.               

                                                             Mgr. Milada Heimerová, ředitelka školy

Slavnostní přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Přivítali jsme patnáct nových prvňáčků, podívejte se jak jim to slušelo.
 

 Děkujeme NADACI OKD
za podporu projektu Stonavské děti na ozdravném pobytu v Chorvatsku 2020.

 


 

   Rodiče a škola Stonava, z.s.
   Stonava 825
   IČ 06481191
    ras.stonava@email.cz

    fb: RaŠ Stonava

    608 756 706

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“

Oznámení o rekonstrukci budovy ZŠ 1. stupně na Hořanech zde

Kontakt

ZŠ a MŠ Stonava Stonava Dolany 825
73534
596 422 129
792 279 599
skola@stonava.cz